Apparatön stängs i slutet av år 2022.

Bakgrundsinformation

Bakgrund

Apparatön är en berättelsefylld inlärningsmiljö som stöder målen i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2016) som gäller mediakunnighet och färdigheter inom informations- och kommunikationsteknologi.

Inlärningsmiljön består av spelet Apparatön och av berättelser som innehåller aktiva stunder. De engagerande berättelserna hjälper till att fördjupa de teman som påbörjats i spelet. Spelet och pratstunderna skapar en pedagogiskt enhetlig helhet som lämpar sig för förskolemiljön.

Apparatön har skapats i ett projekt som koordinerats av Helsingfors stadsbibliotek - centralbiblioteket för allmänna bibliotek med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Inlärningsmiljön som skapats i samarbete med Helsingfors stads barnomsorgsverk är ett verktyg som används i samarbete mellan förskolan och biblioteken. För spelets tekniska utarbetning ansvarar Aniway Oy. Spelets röstskådespelare är Kris Gummerus. Kirjastot.fi och Tammerfors stadsbibliotek har också deltagit i projektet.

Spelet, som är utarbetat med HTML-teknik, kan spelas på finska, svenska och engelska. Webbsidorna är färdiga i sin helhet i december 2015.

Spelets manusarbetsgrupp

 • Helsingfors stadsbibliotek
  • Sini Helminen
  • Mari Luolamaa
  • Marita Nuto
  • Minna Rimpilä
  • Pia Terrihauta
  • Jertta Pomeranz
 • Helsingfors barnomsorgsverk
  • Heikki Näränen
  • Maarit Partala
  • Marjaana Gyekye
 • Tammerfors stadsbibliotek
  • Perttu Rasi

Berättelser

 • Helsingfors stadsbibliotek
  • Minna Rimpilä

Pratstunder

 • Helsingfors stadsbibliotek
  • Minna Rimpilä
 • Helsingfors barnomsorgsverk
  • Marjaana Gyekye
  • Maarit Partala

Apparatöns signaturmelodi

 • Ord och musik
  • Jani Luomajärvi och en grupp förskoleelever från daghemmet Merirastis
 • Rap-artister
  • Maya Luomajärvi
  • Salma Ibtisam el Ouasif
  • Rami Mohamed Hasan
 • Bakgrundssång
  • Lågstadiet Meri-Rastilan ala-astes kör

Projektkoordinator

 • Päivi Leppänen

Användning av inlärningsmiljön

På aparaattisaari.fi-sidorna finns spelet Apparatön och de aktiva stunderna som stöder spelets inlärningsmål. Man kan bekanta sig med djuren som figurerar i spelet i djurens berättelser. Djurens berättelser innehåller problem som barnen kan lösa med stöd av vuxna.

Tips för hur berättelserna kan användas:

 • Bekanta er med berättelserna innan spelet.
 • Berättelserna kan användas självständigt eller så kan den aktiva stunden genomföras medan ni läser berättelsen.
 • I berättelserna finns ord som ni tillsammans med barnen kan fundera på vad de betyder.

CC-licens

Spelet Apparatön är publicerat med licensen CC-BY-NC-SA.

Problem med att använda sidorna?

Ifall du stöter på problem när du spelar med en surfplatta:

 • Se till att du har den senaste versionen av operativsystemet installerad.
 • Vi rekommenderar att ni använder antingen Google Chrome eller Firefox som webbläsare.
 • Se till att du har den senaste versionen av webbläsaren installerad.
 • Se till att du inte har några andra flikar öppna i din webbläsare (tabs).
 • Se till att inga andra program kör i bakgrunden när du startar spelet.
 • Om din webbläsare meddelar att webbläsarens minne håller på att ta slut (t.ex. ”Problem loading the page, reloading”), ladda sidan på nytt och välj ”Fortsätt spelet”.

Ytterligare information om Apparatön-sidorna och respons

Satu Ristelä
Chef pedagogisk informatiker
satu.ristela@hel.fi
040 630 5803
Helsingfors stadsbibliotek

Biblioteken.fi